Werkwijze

Werkwijze

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een 1e consult.
Dit vindt plaats in Paramedisch Centrum de Spil te Diepenveen (Gemeente Deventer) of kan op indicatie thuis.
Vooraf kan ik vragen om een eetdagboek waarin 3-5 dagen is genoteerd wat er is gegeten/gedronken naar mij te mailen.

EERSTE CONSULT
De vraagstelling aan de kinderdietist wordt doorgenomen: wat is de reden van het bezoek, wat zijn de klachten of probleem en wat wil men bereiken.
Algemene gegevens zoals naam,adres, geboorte datum, ziektekostenverzekering, gezinssituatie, school , sport-activiteiten worden nagevraagd.
De kinderdietist zal de uitgebreidt navraag doen naar de eetgewoonten (voedingsanamnese), gebruikte voedingsmiddelen en hoeveelheden hiervan. Dit gerelateerd aan de vraagstelling en klachten. Indien er voor het 1e consult een voedingsdagboek is opgestuurd wordt dit besproken.
Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zal de kinderdietist een dietistische-diagnose stellen en deze met de ouders en het kind/jongere bespreken.
Tijdens het 1e consult wordt een behandelplan gemaakt en besproken met ouders en kind. Soms zijn er nog aanvullende gegevens nodig of is hier een 2e consult voor nodig.
Schriftelijke voedingsinformatie wordt verstrekt of later toegestuurd.
De gesprekstijd van het 1e consult is 45-60 minuten.
De totale tijdsinvestering dietetiek voor het 1e consult is 90-105 minuten. (gesprek + administratietijd).

MEENEMEN NAAR HET EERSTE CONSULT
Gegevens ziektekostenverzekering, BSN nummer.
Verwijzing arts. NB: Vanaf 1 spetember 2011 kunt u ook zonder verwijzing bij de (kinder)dietist terecht.
Bij kinderen onder de 6 jaar: groeiboekje van het consultatiebureau.

TWEEDE EN VERVOLG CONSULTEN
Deze duren doorgaans 30 minuten inclusief administratietijd (Uitzondering: het maken van aanvullende voedingsberekeningen, dit vraagt extra tijd).
Afhankelijk van de indicatie kunnen vervolg consulten (gedeeltelijk) via telefonisch contact of via de mail plaatsvinden.

Tijdens vervolg consulten wordt:
– het dieetadvies verder besproken.
– aanvullende dieet- en/of voedingsinformatie verstrekt.
– de voorgang en het resultaat van het dieetadvies worden besproken.
– zonodig het dieetadvies aangepast.
– er wordt aandacht en tijd besteed hoe de noodzakelijke veranderingen van voedingsgewoonten kunnen worden ingepast in het gezin en het leven van het kind/jongere.

SAMENWERKING ANDERE DISCIPLINES
Indien wenselijk wordt, in overleg, samengewerkt met een kinderfysiotherapeut, logopedist, kindercoach of kinderpsycholoog.

RAPPORTAGE
De kinderdietist rapporteert schriftelijk de geadviseerde aanpassingen in de voeding en het bereikte doel aan de verwijzer.

Contact Info

Adres: Paramedisch Centrum De Spil, Draaiomsweg 46a, Diepenveen
Telefoon: 06-21104174
Email: kindervoeding@kinder-dietist.nl
© 2015 Kinder - Dietist , All Rights Reserved.