Informatie voor professionals in de zorg

Algemeen

Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich „diëtist‟ noemen. Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister-Paramedici. Ik ben lid van de NVD ( Nederlandse Vereniging van Diëtisten). Lid van de NKD ( Netwerk KinderDiëtisten en ingeschreven als Coeliakie Diëtist bij de NCV ( Nederlandse Coeliakie Vereniging).

Waarom een dietisten praktijk alleen voor kinderen en zwangeren?

De grote diversiteit in leeftijd, groei, fysieke- en mentale ontwikkeling en problematiek rondom de voeding vraagt specifieke kennis en vaardigheden als dietist. Het behandelen en begeleiden van kinderen en hun ouders/verzorgers is m.i. dan ook een specialisatie binnen de dietetiek. Om deze kennis en vaardigheden optimaal te houden richt mij in deze Praktijk voor Kinderdietetiek alleen op het behandelen/begeleiden van kinderen van 0-18 jaar en zwangeren.

Kinder-dietist Nienke Drost: ik heb de HBO opleiding voeding & dietetiek afgerond (1982) en daarna ruime praktijkervaring opgedaan met het behandelen van kinderen tijdens mijn werkzaamheden op de afdeling Jeugdzorg en Kinderpolikliniek en de afdeling gyneacologie van het Deventer Ziekenhuis (1983-2011). In 2009 ben ik gestart met de Praktijk voor Kinderdietetiek. Naast mijn werk als  kinderdiëtist ben ik werkzaam als docent Voeding en Dietetiek op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Specialisatie

Ik heb mij ondermeer gespecialiseerd in het behandelen/begeleiden van kinderen met voedingsproblematiek (o.a.moeilijke-eters), kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking met voedingsproblemen, kinderen met voedselallergie/voedselintolerantie en kinderen met buikklachten en zwangeren met voedingsproblemen/misselijkheid.

Directe toegankelijkheid dietetiek

Patiënten en cliënten kunnen zich per 1 augustus 2011 rechtstreeks tot de (kinder)diëtist wenden voor voorlichting, advisering en behandeling. Dat betekent dat niet iedere patiënt/cliënt, die bij de diëtist komt, eerst bij een arts is geweest.
Tegelijkertijd betekent dit dat ook andere zorgaanbieders, zoals verpleegkundigen, kinderfysiotherapeuten en logopedisten patiënten naar de kinderdiëtist kunnen doorverwijzen.

Samenwerking andere disciplines

Ik werk op indicatie samen met:

• Kinderfysiotherapeut
• Logopedist
• Kindercoach
• Kinderpsycholoog

Nienk Drost – Kinderdietist

Indicaties voor verwijzing naar kinderdietist

• Afbuigende groeicurve/groeiachterstand
• Chronische obstipatie
• Coeliakie
• Gastro-oesofageale reflux
• Lactose-intolerantie en fructose intolerantie
• Peuterdiarree
• Prikkelbaar Darmsyndroom (PDS)/Irritable Bowel Syndrome (IBS)/Spastisch colon
• Kinderen met neurologische aandoeningen of neuromusculaire aandoeningen (NMA)
• Te hoog gewicht : overgewicht of obesitas
• Voedingsproblematiek bij verstandelijke gehandicap
• Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen en zogende moeders
• Voedselovergevoeligheid kinderen
• Voedings en eetproblematiek algemeen
• Wedstrijdsport

Zwangerschap

• Voedingsproblematiek rondom zwangerschap
• Hyperemesis gravidarum

Zie voor meer informatie artsenwijzerdietetiek

Consult kosten

Dieetbehandeling voor kinderen wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen hebben geen eigen-risico. Een aantal zorgverzekeraars hebben extra uren vergoeding dieet behandeling opgenomen in hun aanvullende pakket.

Met de vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. De consult kosten worden direct gedeclareerd bij de zorgverzekering.