Groei & Gewicht bij kinderen

GROEI

Wat gebeurt er veel met het gewicht en de lengte van een kind in de periode tussen baby en adolescent (0-18 jaar)!

Vooral in het eerste levensjaar gaat de groei erg hard en verdrievoudigd het gewicht : Het gemiddelde geboorte gewicht van 3,0 kg is in 12 maanden  toegenomen tot gemiddeld 10 kg.

De lengtegroei en de gewichtstoename van het kind wordt ook op het consultatie bureau en door de Jeugdarts gevolgd en bijgehouden op groeicurven. Hierop is te volgen hoe de lengte groei en gewichtstoename in verhouding met elkaar en de leeftijd van het kind verlopen.

Groeien gebeurt niet ‘continu’, maar met horten en stoten, zogenaamde groeispurten. Niet bij iedereen komt deze groeispurt op hetzelfde moment. De lengte tussen 2 kinderen van dezelfde leeftijd kan hierdoor veel verschillen, terwijl ze een jaar later weer even lang kunnen zijn.

Hoe lang een kind uiteindelijk zal worden is mede bepaald door de lengte van de ouders.

BMI

De BMI is een maat om na te gaan hoe de lengte en het gewicht in verhouding met elkaar zijn. De BMI geeft aan of dat er sprake is van goed gewicht, ondergewicht, overgewicht of obesitas.

De BMI wordt berekend door het gewicht (in kilogram) te delen door het kwadraat van lengte (in meter). Bijvoorbeeld lengte van 1,50m en gewicht van 42 kg geeft een BMI van:1,50m x 1,50 m= 2,25. Gewicht 42 kg: 2,25= BMI 18,6.

Met deze link-s kan je eenvoudig de BMI uitrekenen:

BMI meter jongens

BMI meter meisjes

Voor kinderen gelden andere BMI waarden dan voor volwassenen. Omdat de lengte en het gewicht van kinderen door hun groei variëren is de uitkomst van de BMI ook leeftijd gebonden. De BMI waarden verschillen per geslacht en leeftijd.

GROEI, GEWICHT EN VOEDING: wanneer naar de kinderdiëtist?

GROEIACHTERSTAND

Bij groeiachterstand blijft de lengte groei achter bij het geen je voor de leeftijd van het kind verwacht. Wanneer de groeicurve van de eigen groeilijn gaat afbuigen naar beneden kan dit betekenen dat het kind te weinig voedingsstoffen opneemt of dat er door ziekte een extra hoge behoefte aan voedingsstoffen is. De (kinder)arts zal nagaan of er een lichamelijke oorzaak is waardoor het kind minder goed groeit.De kinder-dietist gaat de voedingsintake van je kind na en berekend of je kind voldoende eet om te kunnen groeien. En zij geeft advies hoe de voedingsintake van je kind verbeterd kan worden. De kinderdiëtist helpt je kind en jou om de voeding zo aan te passen dat deze wel voldoende voedingsstoffen bevat. Met als doel een voldoende inname van voedingsstoffen te bereiken met een zo optimaal mogelijke lengte groei en gezondheid.

kinder-dietist groei en gewicht

OVERGEWICHT EN OBESITAS

Wanneer een kind meer weegt dan bij zijn/haar lengte past is er sprake van overgewicht. De mate van overgewicht of obesitas wordt bepaald door de BMI. (zie boven). Op dit moment heeft 13% van de kinderen tussen 5 en 16 jaar in Nederland overgewicht. Daarvan heeft 7% kinderobesitas. Dit betekent dat ongeveer 1 op 8 Nederlandse kinderen te zwaar is.

Een kind met overgewicht/obesitas kan zich moeilijker gaan bewegen (het draagt immers extra kilo’s mee) en het overgewicht is niet goed voor zijn/haar gezondheid Overgewicht vergroot het risico op diabetes, hart- en vaatziekte en gewrichtsproblemen door overbelasting van de gewrichten. Ook kunnen kinderen gepest worden met hun overgewicht. Ze kunnen hierdoor onzeker worden en weinig zelfvertrouwen hebben. 80 % van de kinderen met overgewicht heeft ook als volwassene gewichtsproblemen.

Overgewicht/obesitas ontstaat door een langdurige onevenwichtigheid tussen energie-inname en energieverbruik. Er wordt met de voeding meer Kcal opgenomen dan er door het lichaam wordt verbrand. Het overschot aan Kcal wordt in de vorm van lichaamsvet opgeslagen en het gewicht neemt toe.

De kinderdiëtist neemt de voedingsgewoonten van je kind en je gezin door en zal naar aanleiding hiervan een dieetadvies op maat geven voor een gezonde voeding. Dit is een dieetadvies waarbij waardoor je kind niet zwaarder zal worden maar wel in de lengte groeit waardoor de BMI zal afnemen. Wanneer er sprake is van obesitas geeft de kinderdietist een advies voor energiebeperkt gezond dieet waarbij je kind enig gewicht zal verliezen. De kinderdiëtist zal jullie adviseren hoe je deze gezonde voedingsgewoonten in jullie gezin kan toe te passen. Ze zal, tijdens de verschillende consulten, jullie motiveren en stimuleren om de veranderingen die hiervoor nodig zijn vol te houden. Naast het voedings/dieetadvies worden er ook adviezen gegeven voor voldoende lichaamsbeweging van het kind.

Om het overgewicht succesvol te behandelen is in de eerste plaats de betrokkenheid van de ouders belangrijk. De ouders hebben een voorbeeldrol, maar zijn ook heel belangrijk bij het motiveren en stimuleren van het kind.

Indien gewenst wordt er samengewerkt met een kinderfysiotherapeut of met een kindercoach.

ONDERGEWICHT

Wanneer je kind minder weegt dan bij zij/haar lengte past spreek je over ondergewicht. De BMI is dan te laag. Ondergewicht kan erfelijk bepaald zijn: ouders met een laag gewicht hebben soms ook kinderen met een laag gewicht.Ondergewicht is niet erg als je kind gezond is en zich fit voelt en voldoende in de lengte groeit.

Wanneer je kind vaak moe is, wanneer je kind veel ziek is of wanneer het kind ook achterblijft in lengte groei kan het ondergewicht hier een (mede)oorzaak van zijn. Door ziekte en/of vermoeidheid gaat je kind slechter eten. En doordat je kind te weinig eet blijft het gewicht te laag en wordt het kind eerde ziek. Het is lastig om uit deze vicieuze cirkel te komen. Kinderen gaan zich beter voelen als ze een goede voeding met voldoende voedingsstoffen gebruiken.

Ook hebben kinderen die chronisch ziek zijn vaak ondergewicht. Door het ziek zijn heeft hun lichaam een hogere behoefte aan voedingsstoffen terwijl het kind minder eetlust heeft doordat het zich ziek voelt.

De kinderdiëtist gaat na of je kind te weinig voedingsstoffen tot zich neemt. Ze zal de door het kind gebruikte voeding berekenen en zo bepalen welke voedingsstoffen het kind tekort komt.

De kinderdiëtist helpt je kind en jou om de voeding zo aan te passen dat deze wel voldoende voedingsstoffen bevat. Met als doel dat je kind zich weer fitter gaat voelen en de conditie en weerstand verbeteren. En dat het gewicht kan toenemen zodat dit beter past bij de lichaamslengte.