Voedingsproblemen en eetproblemen

Ouders maken zich vaak veel zorgen wanneer een kind niet goed eet of drinkt. Dit geeft een onrustig gevoel: je wilt immers het beste voor je kind en daar hoort gezonde voeding met plezier in eten en drinken bij.

PROBLEMEN ROND BORST- OF FLESVOEDING BIJ ZUIGELINGEN

De (kraam)verpleegkundige en lactatiedeskundige zijn degene die hier als eerste adviezen over geven.
De kinderdietist kan nagaan welke soort voeding en welke hoeveelheden voeding bij uw kind past. De kinderdietist zal hierbij zonodig samenwerken met een logopedist.

PROBLEMEN ROND DE OVERGANG VAN BORST- OF FLESVOEDING NAAR BIJVOEDING

De overgang van drinken naar vaste voeding is een leerproces en niet ieder kind ontwikkelt zich even snel op het gebied van eten en drinken. Het vergt een hele andere mondmotoriek om van een lepeltje te happen, voeding naar achteren te bewegen en dan op het juiste moment te slikken. En het leren kennen en waarderen van verschillende smaken kost tijd en oefening. Soms komen onze verwachtingen niet overeen met het soort eten dat het kind aan kan.
De kinderdietist kan dan met u nagaan welke soort voeding en welke hoeveelheden voeding bij uw kind past. De kinderdietist zal hierbij zonodig samenwerken met een logopedist.

kinder-dietist eetproblemen

EETPROBLEMEN

KIESKEURIGE OF LASTIGE ETERS

Peuters en kleuters kunnen soms erg moeilijk wennen aan nieuwe smaken en lijken soms “van de lucht te leven”. Als ouder kan je soms flink ongerust worden als je denkt dat je kind slecht of eenzijdig eet. Er ontstaat dan makkelijk strijd over het eten en dat komt de sfeer tijdens de maaltijden en de beleving dat eten leuk en lekker is niet ten goede.
De kinderdietist zal eerst bepalen of er werkelijk voedingstekorten zullen ontstaan. Indien nodig zal ze adviseren hoe deze tekorten zijn aan te vullen. Dit geeft meer rust en minder strijd over eten in het gezin. Ze zal ook adviezen geven over de hoeveelheden voedsel die er voor je kind nodig is. En er wordt samen met de ouders een plan gemaakt om de maaltijden op een plezieriger manier te laten verlopen.

MOEILIJKE ETERS

Moeilijke-eter is een stapje verder dan een kieskeurige eter. Een kind dat kieskeurig is vindt bepaalde voedingsmiddelen niet lekker maar eet wel voldoende verschillende voedingsmiddelen zodat hij een gezonde gevarieerde voeding binnen krijgt.
Moeilijke eters zijn zo selectief in hun voedselkeuze dat ze geen evenwichtige voeding meer gebruiken. Moeilijke eters hebben een beperkte voedselkeuze. Van deze voedingsmiddelen eten ze doorgaans voldoende om een redelijk goed gewicht te hebben. Echter de beperkte voedselkeuze en daardoor de eenzijdigheid van hun voeding leidt tot voedingstekorten, ongerustheid van de ouders/verzorgers en vaak tot strijd over het eten met hun ouders/verzorgers.

Kenmerken van een moeilijk eter:
Moeilijke eters hebben 1 of meer van onderstaande kenmerken:

 • Beperkte voedselkeuze, ze eten in totaal 10-15 soorten voedingsmiddelen.
 • Beperkte voedselgroepen. Weigeren van 1 of meerdere voedselgroepen (geen fruit/ groenten/ vlees etc)
 • Angst en/of woede aanvallen als een nieuw soort eten wordt opgediend; kokhalzen of ziek worden bij het zien van nieuwe soorten eten.
 • Voedselobsessie: eisen dat er bij dat er bij elke maaltijd 1 of meer voedingsmiddelen worden beschikbaar zijn die altijd op de zelfde manier bereid moeten zijn.
 • Gediagnosticeerd zijn met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of verstandelijke handicap.

(bron: moeilijke eters; dr Lorni Ernsperger& Tania Stegen-Hanson)

De kinderdietist zal bepalen of er voedingstekorten zijn ontstaan door de beperkte voedselkeuze. Ze zal adviseren hoe deze tekorten zijn aan te vullen. Dit geeft meer rust en minder strijd over eten in het gezin. Ook wordt samen met ouders en kind (afhankelijk van leeftijd) een plan gemaakt op welke, voor het kind veilige, manier meer voedingsmiddelen geproefd kunnen gaan worden, zo dat de voedselkeuze langzaam wordt uitgebreid.
Zonodig wordt samengewerkt met een logopedist of kinderpsycholoog.

EETPROBLEMEN BIJ KINDEREN MET AUTISME

Kinderen met autisme of een stoornis uit het autisme spectrum (PDNOS, Asperger) hebben vaak  problemen met eten.  De prikkelverwerking bij hen verloopt anders en ook de prikkel verwerking omtrent eten ( zien, ruiken, proeven, voelen in de mond) verloopt anders. Hierdoor ontwikkelen ze  vaak een sterke voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen en zijn selectief in hun keuze  met betrekking tot geur, smaak, kleur, temperatuur, structuur etc. van voedingsmiddelen. Broodmaaltijden geven doorgaans minder problemen dan de warme maaltijd omdat brood meer voorspelbaar is. Vaak leveren de maaltijden spanningen op bij zowel het kind als het gezin.  De kinderdiëtist kan ouders en kind inzicht geven in het waarom van deze voedselkeuzes van het kind. Ook kan bij een beperkt voedselassortiment worden vastgesteld of er een risico op voedingstekorten is en bepaald worden of deze moeten worden aangevuld. Er wordt in samenspraak met ouders en kind gewerkt aan een voor het kind veilige wijze van uitbreiden van het assortiment voedingsmiddelen waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het kind.

EETPROBLEMEN BIJ KINDEREN MET ADHD

Kinderen met ADHD of ADD die hiervoor medicatie gebruiken hebben soms als bijwerking een verminderde eetlust en hebben moeite om voldoende voedingstoffen tot zich te nemen. De kinder-diëtist kan hier rekening mee houden en advies op maat geven.

VOEDINGS- EN EETPROBLEMEN BIJ KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE EN/OF VERSTANDELIJKE HANDICAP

Eten en drinken is voor veel kinderen met en lichamelijke en /of verstandelijke beperking moeilijker doordat ze problemen hebben met hun mondmotoriek, moeilijker slikken of minder spierkracht hebben om goed te kauwen. Hierdoor kost het eten/drinken meer tijd en energie. Tijd en energie die gebruikt kan worden om leuke dingen te doen of te spelen. Hierdoor wordt het eten/drinken minder leuk en beleefd het kind en de ouders minder plezier aan het eten/drinken. De hoeveelheid voeding en/of vocht dat het kind binnen krijgt is vaak niet optimaal ondanks alle inspanningen. Dit beperkt het kind in zijn lichamelijke ontwikkeling: groei en spierkracht blijven achter.
De kinderdietist zal beoordelen hoe de huidige voedingsintake van het kind is. De kinderdietist gaat na welke voeding het prettigste is en geeft adviezen hoe de voeding zo aan te passen dat het makkelijker gaat waardoor het plezieriger is om te eten/drinken. De kinderdietist beoordeeld of de voeding volwaardig is (voldoende voedingsstoffen en vitaminen bevat). Zonodig past ze de soort voeding aan of zal er geadviseerd worden om extra vitaminen te gebruiken. De kinderdietist kan hierbij samenwerken met de logopedist of kinderfysiotherapeut. De kinderdietist kan aan huis komen om te bekijken hoe het gaat met eten en drinken.

EETSTOORNISSEN

ANOREXIA NERVOSA

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Deze eetstoornis wordt gekenmerkt door een te laag gewicht en een intense angst om in gewicht toe te nemen of dik te worden. De beleving van lichaamsgewicht, -omvang en -vorm is verstoord.
De behandeling van de kinderdietist wordt individueel bepaald in samenspraak met de andere zorg-/hulpverleners en bestaat uit:

 •  In de fase waarin gewichtstoename doelstelling is streven naar 0,3-1kg gewichtstoename per week.
 • Komen tot een volwaardige en gezonde voedingsinname en adequaat eetgedrag.
 • Handhaven gezond gewicht en voorkomen van terugval.
 • Verandering van irreële denkbeelden rondom voeding en gewicht.

BOULIMIA NERVOSA

Boulimia nervosa is een eetstoornis. Deze eetstoornis wordt gekenmerkt door het optreden van eetbuien (het consumeren van grote hoeveelheden voedsel in een beperkte tijd, waarbij controleverlies ervaren wordt). Er is compensatiegedrag om gewichtstoename te voorkomen. Dit gebeurt in de vorm van braken, misbruik van laxantia, diuretica of klysma’s, overmatig bewegen of extreem lijnen. Er is veelal sprake van een normaal lichaamsgewicht.
De behandeling van de kinderdietist wordt individueel bepaald in samenspraak met de andere zorg-/hulpverleners en bestaat uit:

 • Komen tot een (gezonde) volwaardige voeding en adequaat eetgedrag
 • Handhaven gezond gewicht
 • Voorkomen van terugval
 • Verandering van irreële denkbeelden rondom voeding en gewicht.

BINGE EATING DISORDER

Dit is een eetsstoornis waarbij men eetbuien heeft met een gevoel van controle verlies. Doorgaans meld men zich bij de dietist met overgewicht.
De behandeling van de dietist is individueel bepaald in samenspraak met andere zorg/hulpverleners en bestaat uit:

 • Normaliseren van het eetpatroon, gericht op volwaardige voeding, regelmaat en structuur
 • Afbouwen van de eetbuien
 • Stabiliseren van gewicht, op termijn (matige )gewichtsreductie
 • Verandering van irreële denkbeelden rondom voeding en gewicht
 • Voorkomen van terugval